ODSTRAŇTE RIZIKOVÉ FAKTORY PŘISPÍVAJÍCÍ K NEPLODNOSTI

Co škodí?

Kouření

Porucha spermiogramu díky kombinaci nikotinu, polonia, oxidu uhelnatého, těžkých kovů, polycyklický aromatických uhlovodíků a kadmia

 • snížení průměrného objemu ejakulátu
 • snížení počtu spermií o 22 % – 57 %
 • snížení hustoty spermií o 13 – 17 %
 • snížení výskytu normálně vyvinutých spermií o 17 %
 • snížení pohyblivosti a zkrácení doby pohyblivosti spermií
 • zvýšení výskytu abnormálních tvarů spermií
 • pohyblivost spermií negativně ovlivňuje přítomnost thiocyanátů v poševním sekretu kouřících žen

Alkohol

Muž, který v průměru vypije dva litry piva denně, se vystavuje riziku, že bude mít nižší počet spermií a více jak 50% – abnormálních či špatně pohyblivých. Stačí pět jednotek alkoholu týdně (jednotka je přibližně rovna třetince běžného piva nebo 25 ml 40% destilátu) a šance na početí je snížena skoro o polovinu.

 • snižuje množství produkovaných spermií, vede ke zhoršení jejich kvality
 • snižuje vstřebávání zinku – příčina sníženého množství spermií
 • ztráta libida, problémy s erekcí, impotence
 • poškozuje játra, narušuje správnou tvorbu pohlavních hormonů
 • stoupá hladina ženských pohlavních hormonů – estrogenů
 • zvýšená hladina estrogenů – zvětšování prsou a zvětšení prostaty

Káva

Kofein – nad 500 mg – 5 šálků už znamená riziko.

Marihuana

Koncentrace THC je po prvním užití v mozku 8x menší než v nadvarleti. Po opakovaném užití je hladina THC v nadvarleti až 800x vyšší, než v mozkové tkáni.

THC se ukládá v tucích uživatele, má dlouhý poločas rozpadu a teprve po 5 – 6 ti týdnech abstinence může dojít k obnově počtu a kvality spermií, které byly porušeny v důsledku užívání marihuany. Někdy je však proces nevratný.

 • snižuje hladiny pohlavních hormonů
 • opožděně dozrávají spermie
 • snižuje počet spermií
 • pohyblivost spermií se snižuje o 21 %
 • zvýšený počet poškozených forem spermií o 35%
 • zhoršený průnik spermie do vajíčka
 • pokles plodnosti
 • poruchy erekce, obtíže s jejím udržením

Jídlo – obezita

Každých 10kg nad správný BMI může snížit plodnost o 10%. Vyšší hladina estrogenů- přeměna hormonů v tukové tkáni.

 • zhoršení spermiogramu- počet, pohyblivost ,morfologie
 • negativní vliv na molekulární struktury zárodečných buněk ve varleti
 • ovlivňuje zrání zárodečních buněk
Co škodí? | Nestřílim slepýma